● فروردین
عکس روی تو چه در آیینه جام افتاد
عارف از خنده می در طمع خام افتاد
به زودی شرایط زندگی ات بهتر می شود. با دید بهتری به مسایل نگاه کن. سعی کن بیشتر از رنگ های آبی روشن، فیروزه ای و زرد لیمویی استفاده کنی تا انرژی بیشتری بگیری. در مورد مکان زندگی و یا شغلی ات تغییراتی صورت می گیرد.آسمان زندگی گاهی آبی نیست، اما لبخند و شادی را فراموش نکن و همه چیز را به دست زمان بگذار. در کاری باید ریسک کنی. با مشورت کارت را آغاز کن. سعی کن از چیزهایی که به دست آورده ای خوب نگهداری کنی. به جشنی دعوت می شوی و یا در خانه تان عروسی برپا می شود. از کسی که دوستش داری هدیه دریافت می کنی. از گذشته خبر خوش می آید. آرام باش و اعصاب خودت را کنترل کن. سرنوشت یک دفعه چهره خودش را عوض خواهد کرد. خانواده خوبی داری. پول و نعمت و فراوانی وارد خانه و محیط اطرافت می شود. دوستان وفادار تو را تنها نمی گذارند. تصمیم گرفته ای به مسافرت بروی. کسی که به کمکت نیاز دارد، کمکش کن. حتما نباید برای کمک به کسی پول بپردازی، می توانی با او صحبت کنی و راه حلی به او نشان دهی. بیشتر سوی پروردگار مهربان برو، زیرا تنها نام و یاد او آرام بخش قلب هاست.

● اردیبهشت
حس روی تو به یک جلوه که در آیینه کرد
این همه نقش در آیینه اوهام افتاد
خبرها زودتر از ان چه که فکرش را می کردی تورا خوشحال خواهند کرد. تابستان بسیار خوبی خواهی داشت. تجارت برایت خوب است. خوشبختانه بسیار کوشا هستی. مشکلات هستند اما تو یک تنه با آن ها می جنگی. مسافرتی پیش می آید که برایت خوب است. حتما برو زیرا با نتایج مثبتی بر می گردی از جایی که ناامید بودی خبرهای خوشحال کننده دریافت می کنی. وامی که درخواست کرده بودی به دستت می رسد و گشایشی در کارت به وجود می آورد. در کار دادگاه ۲ نفر به نفعت شهادت خواهند داد و آخر سر تو برنده هستی و پولی از آن طریق دریافت می کنی. همیشه با عدل و عدالت رفتار می کنی و این یک خصوصیت عالی رفتاری است. دستت به زودی پر از پول می شود خداوند کارهای مالی ات را جور می کند. آسمان زندگی ات آبی است اما در اثر اختلافات شخصی و دعواها و بحث هایی که شده ابرهایی را به آسمان خود کشیده ای. کسی برای حل مشکلاتت پا جلو می گذارد. اما سعی کن مشکلات را خودت حل کنی و دیگران را در این بازی راه ندهی غم و غصه هایت زودگذر خواهند بود. لباس قرمز نشاط بیشتری به تو می دهد. رنگ سبز برایت سر زندگی به ارمغان می آورد.

● خرداد
این همه عکس می و نقش نگارین که نمود
یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد
زیادی از خودت گذشت نشان داده ای. با گذشت زمان وقتی که به حاصل کار و تلاش خود می نگری، نتیجه را کوچک می بینی. مرتب فکر می کنی که چرا همه کارهایت مثل لاک پشت این قدر آرام پیش می رود. نگران نباش آرام آرام به خواسته هایت می رسی و از نتیجه کار خوشحال خواهی شد. دوباره به زندگی نگاه کنف هدف بگذار و برنامه ریزی کن. از این شاخه به آن شاخه نپر که به زودی به مقصد خواهی رسید. کمی دلت گرفته، به زودی حالت بهتر می شود و در خانه و خانواده شادی و سرور به وجود می آید. در آسمان زندگی ات رنگین کمان در حال درخشیدن است. محصلان به نتایج عالی دست خواهند یافت. صدای بازی کودکان فضای خانه را پر خواهد کرد. دیگر وقتش رسیده که از منزوی بودن در بیایی. رابطه بسیار زیبایی را با خالق هستی به وجود آورده ای. هنوز احساس می کنی که روی آب هستی. همه چیز را از خداوند بخواه به زودی تو را از این اوضاع رهایی می دهد. برنامه آشتی پیش می آید. ازدواج هایی با موفقیت زیاد در حال به وقوع پیوستن است. مسایلی ذهن شما را درگیر خود کرده و توبا آمادگی کامل منتظر رو در رو شدن با آن ها هستی. خودت را در گذشته زندانی نکن و همه اش چشم به گذشته ندوز. واقع گرا باش. از امروز شروع کن آینده بسیار زیباست.

● تیر
غیرت عشق زبان همه خاصیان ببرید
کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد
زندگی همیشه دو طرف دارد مثبت و منفی. این بستگی به خودت دارد که تمایل داشته باشی به طرف مثبت کشیده شوی و یا به طرف منفی. اگر به طرف نکات مثبت زندگی بروی جوان تر خواهی ماند و در دلت عشق و امید بیشتری برای هر چیزی خواهی یافت. مقتدرانه بایست و به آینده با تبسم بنگر. لباس هایی بپوش که شادت کند. مشتاقانه به دیدار فرداهای زیبا برو.مسایلیت به زودی حل می شود. کمی صبر و حوصله لازم است همه چیز در حال آرامش رسیدن است. شخصی به کمکت می آید. از دیگران استقبال کن آن ها دوستت دارند. زحمتی کشیده ای و حالا نوبت ثمر آن است. خیر و برکت و فراوانی دوروبرت را خواهد گرفت. سرت به زندگی خودت باشد و به زندگی دیگران کار نداشته باش. جشن عروسی و شادی در پیش است. به زودی از شخص مورد علاقه ات هدیه ای دریافت خواهی کرد. با یکی از دوستان قدیمی ات ملاقات خواهی داشت. برای کاری بر سر دو راهی نشسته ای با بزرگ ترها و متخصصان مشورت کن. شمشیرت را غلاف کن و بیشتر با عقلت کار انجام بده، محتاطانه عمل کن تا پشیمان نشوی.

● مرداد
من زمسجد به خرابات نه خود افتادم
اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد
خانه ای می سازی و یا صاحب خانه می شوی. چقدر امیدوارانه مسوولیت های زیادی را بر دوش گرفته ای و به سوی هدف خودت در حال حرکتی. گره های کوچکی در کارت هست، کم کم آن ها را باز کن. هر چیزی و هر کاری احتیاج به زمان دارد. خورشید شانس و اقبال تو در حال طلوع کردن است. قلبت را پاک کن و رابطه های گسسته را دوباره به یکدیگر پیوند بزن. در زندگی ات تغییرات اساسی به وجود خواهد آمد، اگر به طرف خداوند بروی و بیشتر به مسایل عرفانی و روحانی بپردازی. دوستی های بی فایده را تمام کن و به دنبال درس و تحصیلات برو، هنوز دیر نشده. با کسی شریک می شوی و سود می بری. صداقت را سرلوحه کارهای خود قرار بده. حال بیمارت بهتر خواهد شد. در کاری پیروز می شوی و جشن کوچکی برگزار می کنی. تابستان خوبی خواهی داشت از تمام روزهایش استفاده کن. برگهای به دستت می رسد که باعث خوشحالی ات می شود. کمی منزوی هستی حتی از پیشنهادهای خوب هم استقبال نمی کنی طرز فکرت را عوض کن.

● شهریور
چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار؟
هر که در دایره گردش ایام افتاد
از فکرهایی که در سر داری نتیجه مثبت می گیری. حسابی مواظب پول هایت هستی اما مواظب باش که دچار خساست نشوی. یکی از بستگان حال خوبی ندارد به دیدنش برو. افسرده نباش و به طبیعت برو. پیاده روی و ورزش را فراموش نکن. از رنگ های شاد، انرژی بخش استفاده کن. گاهی سر به هوا می شوی. به زودی خبرهای خوبی می شنوی. با پیش آمدن مشکلات کوچک خودت را عصبانی نکن. مسافری در راه است و یا این که تو منتظر سفری هستی. اگر به جای دوری رفتی، موفقیتی در آن سفر کسب می کنی. پایدار و مستحکم به سوی هدفت گام بردار. در کاری پیروز می شوی و به خودت افتخار می کنی. خیر و برکت به سوی تو می آید. از این نعمت ها به خوبی استفاده کن و لذت ببر. به زودی به آرامشی که می خواستی، می رسی. منتظر ااتفاق جالبی باش آن را به فال نیک بگیر. زندگی ات از حالت یکنواختی بیرون می آید. با کسی مجادله نکن. برای رسیدن به هدفت تمام توانایی هایت را به کار ببر. چند وقت دیگر کبوتر آسایش بر بام خانه ات خواهد نشست.

● مهر
زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت
کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد
دست هایت پر از پول می شود ، پس انداز کن و به خواسته های با ارزشت برس . خداوند یاور توست. به زودی ستاره ای در زندگی ایت شروع به درخشش می کند. کارها کم کم درست می شود ، امیدواری ات را از دست نده.اگر تلاش کنی به هر آرزویی که داری خواهی رسید . کارهایت به زودی جفت و جور می شوند از این شاخه به آن شاخه نپر و در کارهای دیگران مداخله نکن. شاید سفر خارج از کشور برایت پیش اید . بیشتر به خدا نزدیک شو یک دفعه همه چیز در زندگی و محیط اطراف عوض خواهد شد. گاهی اخلاقت تند می شود . نگذار دیگران تو را عصبانی کنند. این مواقع دوش آب سرد بسیار کارساز است. خیلی دست و دلباز هستی . گاهی احساس امنیت کامل نداری و احساس می کنی که زندگی ات روی آب است ، اما نگران نباش گوی آرزوها و جام پیروزی در دستان خودت است . در هر کاری مشورت را فراموش نکن.

● آبان
در خم زلف تو آویخت دل از چاه ز نخ
آه کز چاله برون آمد و در دام افتاد
کاینات بهترین چیزها را برایت فراهم کرده . زمان آرامش فراهم رسیده : موفقیت کاری ، همسری خوب و با وفا.آدم خوش شانسی هستی و زندگی به مرادت است اگر برای بعضی ها این طور نیست تلاش و کوشش و عبادت خودشان را بیشتر کنند تا کارها درست شود. به زودی صلح و آرامش تو را احاطه می کند . کمی نگران آینده هستی . شاد باش و با قدرت برسر تصمیم های خود بمان.به موفقیت می رسی . به دنبال رزق و روزی حلال برو تا پول زیادی به دستت برسد. در محیط زندگی ات شادی بر پا می کنی. برای حل مشکلات با یک بزرگتر مشورت کن. اختلافات به زودی به واسطه شخصی حل می شود . در هر صورت تو پیروز می شوی. در مورد انجام دادن کارهایت حتما مشورت کن و آخر کار را خوب بسنج تا باعث ناراحتی ات نشود. پدر خانواده تو را به آرزویت می رساند . در دانشگاه و تحصیلات رشته مورد علاقه ات را دنبال خواهی کرد. بیشتر با عقلت کار کن تا با احساست. کمی مثبت تر فکر کن زیرا همه چیز داری اما احساس خوشبختی نمی کنی . به ورزش بپرداز و کمی آب و هوای زندگی ات را عوض کن. زحمت زیاد می کشی کمی به خودت استراحت بده.

● آذر
آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی
کارما با رخ ساقی و لب جام افتاد
در سرت آتشی است که خواب را از تو گرفته ، نگران نباش به مرادت می رسی و در کارت موفق می شوی . استقامت در کار تو را پیروز می کند . دور دوستان ناباب را خط بکش . دور و برت خیلی شلوغ شده .خبر خوشی می شنوی . برسر موضوعی خشمگین می شوی ، آرام باش زیرا حق با توست . کمی دلشوره داری که به زودی مرتفع می شود. چیزی به دست می آوری که باعث پیروزی تو و خوشحالی دیگران می شود. تاج گلی برسر می گذاری و جشنی برپا می شود.ماشین زندگی ات از مسیر منفی به جاده مثبت آمده است . شخصی تو را راهنمایی می کند . تغییراتی در زندگی ات در حال شکل گرفتن است . قلب مهربانی داری . یادت باشد پایان شب سیاه سپید است. خانم ها در این دوماه به آرامش خاصی می رسند به هر کسی که دل بسته ای لحظات شیرینی با او خواهی داشت . برایت خواستگار می اید و یا به خواستگاری می روی . پرنده بخت و اقبال روی دستانت نشسته است . پولی که به زودی به دست می آوری باعث خیرو برکت بیشتر در زندگی ات می شود.

● دی
هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است
این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد
کمی در کارت گره افتاده است اما بدان که خودت با افکارت ، دست و پای خود را بسته ای . این کمبود را باید در کم کاری خودن جست وجو کنی . نگاهی به پرونده کارهایت بینداز و ببین از کجا مسیر زندگی را اشتباه رفته ای به همان جا برگرد و اشتباه ها را جبران کن. نقشه ای تازه برای زندگی ات بریز و شاید تلاش و کوشش شبانه روزی لازم باشد ، از پاننشین و امیدوار باش. با لبخند مسایل را یکی یکی حل کن و بعد از مدتی حس نفس کشیدن و رهایی را تجربه کن. احتیاج به خود سازی داری . حتما به آرزوی عاطفی ات می رسی . خانم ها برای چک آپ حتما به پزشک مراجعه کنند و این کار را به تعویق نیندازند . سند ، مال بزرگ ، موفقیت ، پیشرفت در کارو زندگی در یک قدمی شماست. به طبیعت و گیاهان روی اور . گیاه انرژی زیادی به تو می دهد . عصبانی نباش و به خدا توکل کن و قدم های محکم بردار . سر به هوایی را کنار بگذار و تقوا و پرهیزگاری را پیشه خود ساز. به حرف دوستان واقعی خود گوش بده . خورشید برایت شادی ، امید و عشق می آورد. ازدواجهای با دوامی برای متولدین دی ماه وجود دارد . خداوند بهترین همسر را برایت برگزیده تو هم با چشم باز عمل کن . همیشه حرف حق را بگو. هر روز امیدوار تر از قبل قدم بردار تو موفق می شوی.

● بهمن
صوفیان جمله حریفند و نظر باز ولی
زین میان حافظ دلسوخته بد نام افتاد
آدم موفقی هستی . خیلی خوش شانس و شجاع هستی. تلاش و پشتکار زیادی داری . در کاری که می خواهی انجام بدهی وقفه نینداز . بدان که با تلاش به موفقیت می رسی . در این ماه تغییراتی در زندگی ات به وجود آمده است ولی آن تغییر بزرگ یک دفعه صورت می گیرد. موقعیتی به دست می آوری . شاد و سرحال به نظر می رسی اما در دلت آتشی برپاست . نگران مطلبی هستی . از تجربیات دیگران استفاده کن و حتی با روزنامه خواندن و فیلم نگاه کردن هم می توانی تجربیات زیادی کسب کنی . یک مدرک قانونی مثل سند را به دست می آوری . هدیه ای در راه است . در معامله ای سود فراوان برایت نهفته است . مواظب دوستی های خاله خرسه باش. همسری با وفاداری . دوستی قدیمی را می بینی که باعث تازه شدن خاطرات خوب گذشته می شود. خانه ای می سازی که باعث ارامش تو می شود. به جشنی دعوت می شوی . نگرانی را کنار بگذار . برسر تصمیم گیری مهمی ایستاده ای. کلیدی به دستت می رسد و گشایش در تمامی کارها حاصل می شود.

● اسفند
غلام نرگش مست تو تاجدارانند
خراب باده لعل تو هوشیارانند
جشن و شادی برپاست از آن لذت ببر. بیشتر به سلامتی خود توجه کن . خبرهای خوشی می شنوی. دلشوره ای مادی داری که به زودی از بین می رود . به زودی اتفاق جالبی برایت پیش می اید . دوست داری محل زندگی ات را عوض کنی . راز دل خود را به کسی نگو. حرکت مالی خوبی زندگی ات را به آرامش می رساند. تلاشهای دیروز تو ، نعمتهای فراوان مادی و معنوی به همراه دارد . باید یک تنه با مسائل بجنگی ، امیدوار باش. قهر ها به آشتی تبدیل می شوند . کسی پادر میانی می کند و مسایل تو را حل می کند . پول بزرگی یک دفعه به دسدت می رسد. کمی پس انداز کن. به زودی اتفاق خوبی خواهد افتاد که باید آن پولها را خرج کنی .آن قدر وضعت خوب می شود که با دست و دلبازی کامل به دیگران کمک می کنی . دست به هر کاری می زنی قبل از آن تفکرکن . در تمام مراحل زندگی یاد خداوند را از یاد مبر و همیشه شاکر او باش. مراقب چیزهایی که به دست آورده ای باش. به میهمانی دعوت می شوی و مثل ستاره خواهی درخشید . خبر جالبی خواهی شنید ، با حوصله غذا بخور . ورزش صبحگاهی تو را با نشاط خواهد کرد . احتیاج به دوستی داری که پشتیبان تو باشد .

+ نوشته شده توسط فالگیر در یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت ۱۱ قبل از ظهر |